GoVentures

O Nas

Należymy do Grupy GoTechnologies założonej w 2013 roku. Grupa składa się ze spółeki GoTechnologies specjalizującej się w doradztwie technologicznym oraz GoVentures specjalizującej się w doradztwie biznesowym dla Startupów i Funduszy Venture Capital / Private Equity. Obie spółki działają w obszarze nowych technologii i innowacyjnych biznesów międzynarodowych oraz startupów.

Nasz ekosystem biznesowy:

  • Perfekcyjna znajomość technologii i trendów technologicznych
  • Wieloletnie zarządzanie kluczowymi, strategicznymi projektami
  • Udowodniony track record przedsięwzięć biznesowych
  • Finansowanie na wszystkich fazach inwestycji: pre-seed, seed, early stage, expansion.
  • Silny międzynarodowy zespół kompetencji (advisorzy, konsultanci, project i product managerowie, salesi, etc.)
  • Silne międzynarodowe synergie biznesowe (klienci, ekspancja, technologia, partnerzy, etc.)

Oferta doradztwa biznesowo-technologicznego dla:

  • Fundusze Venture Capital i Private Equity
  • Fundusze typu Starter, BridgeAlfa, Akceleratory, CVC
  • Korporacje, spółki giełdowe, grupy kapitałowe
  • Startupy

Grupa GoTechnologies posiada już ponad 150-ciu klientów.

Zobacz przykładowych klientów: GoTechnologies – Klienci